Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Revolution, Democracy, Socialism Lenin; uredil Paul Le Blanc

Povsem nov izbor Leninovega pisanja, ki prvič prikaže vse njegove ključne kratke zapise, iz katerih je mogoče razbrati, da je bil Lenin vse svoje življenje zavezan svobodi in demokraciji.

Angleščina 2008 Pluto Press
 
Rosa Luxemburg Harry Harmer

V svetu, kjer je kapitalizem predstavljen, kot edina možna oblika sistema, je pisateljica in govornica Rosa Luxemburg poslednja herojka revolucionarnega socializma.

Angleščina 2008 Haus Publishing
 
Rozagroza in Plavalava Saša Eržen, Maruša Ivančič in Kobrowsky

Svet, v katerem se ti lahko smejijo krave.

Slovenščina 2016 Mundilfari
 
Samoumevni svet Miha Blažič - N'toko

 Ob vsaki, še tako majhni nevšečnosti, v tisku, na TV-ju, na sletu ali v živo, ne sme manjkati pripomba: “To je mogoče samo v Sloveniji!” Premalo odprtih okenc v banki? Samo v Sloveniji! Koncert se je začel 30 minut po napovedani uri?

Slovenščina 2016 Mladinska knjiga založba d.d.
 
Semiologija Pjer Giro Srbščina (latinica) 1983 Prosveta
 
Skrb za status Alain de Botton

Alain de Botton se je lotil vprašanja, zakaj je v človeku tako globoko zasidrana skrb za lasten status in zakaj jo je tako težko preseči. S pomočjo filozofov, umetnikov in pisateljev raziskuje izvor te uničujoče tesnobe.

Slovenščina 2005 založba Vale-Novak
 
Skriti spomin Angela Vode

Angela Vode je v svojem življenju opravila nekaj pionirskih vlog: kot učiteljica prizadetih otrok, kot organizatorka gibanja za pravice žensk in kot na prvih komunistk.

Slovenščina 2005 Pričevanja nova revija
 
Slaughterhouse 5 Kurt Vonnegut

Vojni ujetnik, optometrist, popotnik v času so življenjske vloge Billzja Pilgrima, junaka te grenko – sladke zgodbe o nedolžnosti, ki se sooči z apokalipso. Slaughterhouse 5 je ena najpomembnejših protivojnih knjig.

Angleščina 2000 Vintage
 
Slovenci in čas Gorazd Makarovič

Delo obravnava odnose do časa, ki so se oblikovali v zgodovinskem razvoju pri prebivalstvu na ozemlju današnje Slovenije in na sosednjih mejnih ozemljih od šestega stoletja do danes. Poudarek je na soodnosih med pojmovanji časa in vsakdanjim življenjem, pri čemer pojem "vsakdanje življenje" pomeni kulturne oblike v dnevnih, tedenskih, letnih in življenjskih ritmih, ki se ponavljajo in so določene z veljavnimi kulturnimi normami, načinom življenja in preživljanja ljudi in z njihovim mestom v družbi.

Slovenščina 1995 Krtina
 
Slovenska žena Minka Govekar

“Knjiga Slovenska žena je prvi slovenski ženski zbornik, ki ga smatramo za nekakšen načrt za bodočo temeljito monografijo o trpljenju, stremljenju in delu slovenske žene,” je v predgovoru k temu zborniku leta 1926 zapisala urednica Minka Govekar. 

Slovenščina 1926 Yougoslave Express Reclame Company
 
Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja Edvard Kardelj

Pričujoča razprava Edvarda Kardelja o političnem sistemu socialističnega samoupravljanja je bila predložena in sprejeta na 30. seji predsedstva centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, 13.

Slovenščina 1977 ČZP Komunist
 
Socialistična alternativa – Resnični človekov razvoj Michael A. Lebowitz

Pomemben prispevek Socialistične alternative je, da presega večino omenjenih “alternative” in poudarja nujnost spremembe produkcijskih razmerij (…).

Slovenščina 2014 Založba Sophia
 
Šola narobe sveta Eduard Galeano

V narobe svetu nas učijo, kako se sprijazniti z resničnostjo, ne kako jo spremeniti; kako pozabiti preteklost, ne kako ji prisluhniti; kako sprejeti prihodnost, ne kako jo domisliti. Zato narobe svet priporoča zločin in ga podpira.

Slovenščina 2011 Sanje
 
Šola ni podjetje: Neoliberalni napad na javno šolstvo Christian Laval

Šola je bila vedno privilegirano ogledalo družbe in njenih notranjih bojev, kar se danes kaže v vedno večjem pritisku ekonomske logike in njej ustreznega diskurza na šolo. Ta naj bi bila danes sicer varna pred ideologijami, učencem prijazna in uspešna, kar naj bi dosegla z opustitvijo okostenelih oblik podajanja znanja in ločevanja med šolo in življenjem.

Slovenščina 2005 Založba Krtina
 
Spomini na Marxa Paul Lafargue, Wilhelm Liebknecht Slovenščina 1948 Cankarjeva Založba
 
Strasti in interesi Albert O. Hirschman

Slovenščina 2002 Založba Krtina
 
Subkulture 2/3 Več avtorjev

Po prvem zborniku o subkulturah sta izšla še druga dva in to v eni knjigi. To trilogijo, v kateri so zbrani prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj, je uredil sociolog Andrej Fištravec.

Slovenščina 2004 Subkulturni azil Maribor
 
Subkulture 2002 Več avtorjev

V knjigi so zbrani teksti najmlajše generacije slovenskih sociologov. Avtorji prispevkov, vključno z urednikom, ki je napisal spremni tekst k delu, tematizirajo in vpeljujejo samo pomensko polje "subkultur" (Matjaž Kovačič, Andrej Naterer), se soočijo s fenomenologijo dveh subkultur: zgodovinsko in aktualno vzhodnoevropsko (Klavdija Šipuš, Andrej Naterer) oziroma premišljujejo o socioloških vidikih nove religioznosti (Miran Lavrič).

Slovenščina 2002 Subkulturni azil Maribor
 
Subkulture 4/5 Več avtorjev

Teme:
- Globalna civilna družba
- Otroci iz Tipluhe
- Razmerja terapevtskih pristopov k odvisnosti kot frustracijski material za nosilca celostne izkušnje odvisnosti
- Kriza rock kulture

Slovenščina 2008 Subkulturni azil Maribor
 
Subkulture 6/7 Več avtorjev

Teme:
- Mladocentrizem slovenske in japonske mladine
- Havajska identiteta med etnično, nadetnično in subkulturno identiteto
- Vzroki, mehanizmi in paradoksi propada socializma v Evropi
- Sodobne razlage pojma sekularizacije
- Spol in religioznost v petih socio-kulturnih okoljih
- Študije vrednot v medkulturnem raziskovanju

Slovenščina 2008 Subkulturni azil Maribor
 

Strani