Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Marksizam i jezuitizam Nikola Milošević Srbščina (latinica) 1986 Beograd
 
Marksizam i ljudska jedinka Adam Šaf Srbščina (latinica) 1967 Nolit
 
Marksizam: Aktuelni problemi marksizma Anri Lefevr Slovenščina 1973 Beogradski izdavačko-grafički zavod
 
Marx Engels Izbrana dela I Karl Marx, Friedrich Engels

Slovenščina 1969 Cankarjeva Založba
 
Meje uma Rolf-Peter Horstmann

Slovenščina 2009 Založba Krtina
 
Memoirs of a Revolutionist Peter Kropotkin

Prince Peter Alexeivich Kropotkin (1842-1921) se je rodil v bogati družini veleposestnikov. Služil je na carjevem dvoru, kasneje pa je svoje življenje posvetil nenasilnemu anarhizmu, revolucionarni alternativi marksizmu. Kot vodilni teoretik njegovega časa je postavil osnove anarhističnim knjigam, pripravil nešteto brošur in govorov in delal na tem, da bi uničil razredno strukturo in promoviral filozofijo kolektivnega delovanja.

Angleščina 1999 Dover Publications
 
Metelkova Več avtorjev

Tematska številka je posvečena AKC Metelkova mesto in je izšla ob dvajseti obletnici zasedbe dela kompleksa nekdanje vojašnice. V njej skušajo avtorji in avtorice misliti različne vidike turbulentne metelkovske zgodbe.

Slovenščina 2013 Študentska založba
 
Mi in oni - Nestrpnost na Slovenskem Vesna Leskošek in drugi avtorji ter avtorice

Zbornik je nekakšna "pika na (šele) a" projekta Oblike nestrpnosti v Sloveniji, ki ga je omogočil Varuh človekovih pravic RS in ga vodi profesorica na Fakulteti za socialno delo dr. Vesna Leskošek. Projekt je z otvoritvijo potujoče razstave Jara kača nestrpnosti decembra 2004 sprožil organizirano spremljanje, spominjanje in opominjanje na nestrpnosti in njihove učinke. Zbrana besedila v zborniku pa, kot upa in si želi varuh Matjaž Hanžek, naj bi poskušala pojasniti tisto, kar je razstava nudila na dokumentarni ravni, skupaj pa "dalo dokaj celovit vpogled v teman del narodnega telesa".

Slovenščina 2005 2005
 
Mike Davis Mike Davis

Prebivalstvo slumov se po podatkih UN-HABITAT vsako leto poveča za 25 milijonov. Okoli velemest, na kateri so zrastli prvi slumi, ni več zemlje: zasedle so jo »posebne ekonomske cone« in drugi lukrativni projekti globalnega kapitalizma. Avtor se sprašuje, kaj se bo zgodilo, ko bo ta neformalni urbanizem pljusnil čez rob. Ali so slumi samo vulkani, ki čakajo, da bodo izbruhnili, ali pa se bodo revni spopadli med seboj za neformalne »drobtine« preživetja in se zatekli k samouničujočemu nasilju kot k najvišji stopnji »urbane involucije«?

Slovenščina 2009 *cf
 
Mindful Occupation: Rising up without burning out Več avtorjev

Knjižica je produkt radikalne skupine aktivistov za duševno zdravlje severne amerike.

Angleščina 2012 Occupy Mental Health Project
 
Minima Moralia-Reflections from Damaged Life Theodor Adorno

Times: »Ta knjiga predstavlja klasiko kritičnega mišljenja dvajstega stoletja. Njen prevod v angleški jezik je do sedaj daleč najboljši prevod kakšne knjige o kritični teoriji.«

Angleščina 2005 Verso Books
 
Miselni slogi, Kritični eseji o dobrem okusu Mary Douglas

Knjiga se loteva klasičnega vprašanja: problema družbene določenosti miselnih procesov. Tudi avtoričino izhodišče je klasično: izhaja iz zastavitve, ki jo je postavil Emile Durkheim in po kateri so individualna miselna dejanja možna le v okviru shem ali »predstav«, ki so kolektivne. Avtorica odkriva pomembne subtilnosti v danes že nekoliko grobem Durkheimovem prijemu.

Slovenščina 1999 *cf
 
Mišljenje revolucije Gajo Petrović

Prvi in drugi Petrovićevi knjigi (Filozofija in marksizem, Filozofija in revolucija) sledi še tretja z naslovom Mišljenje revolucije, Od ontologije do filozofije politike.

Hrvaščina 1978 NAPRIJED
 
Modeli demokracije David Held

V knjigi Modeli demokracije se vzpostavlja premislek demokracije

Slovenščina 1989 Univerzitetna konferenca ZSMS
 
Modern Slavery. Beginners Guides Kevin Bales, Zoe Trodd, Alex Kent Williamson

Suženjstvo je ilegalno v vseh državah sveta in prepovedano z mednarodnim pravom. Kljub temu pa je danes v svetu več kot 27 milijonov sužnjev, več kot kdajkoli v zgodovini.

Angleščina 2009 Oneworld Publications
 
Naši Španci Več avtorjev, zbral in uredil Anton Bebler

Knjiga je nastala na pobudo in ob sodelovanju slovenske sekcije Združenja bivših jugoslovanskih prostovoljcev všpanske republikanske vojske. Ob spominu na vojno v Španiji, ki jo je povzročila vstaja najbolj nazadnjaških sil naše države s podporo f

Slovenščina 1978 Založba Borec
 
Nature Ralph Waldo Emerson

Prvi moderni esej, ki je pozval ljudi k vsesplišnemu spoštovanju narave kot vseobsegajoče naravne sile.

Angleščina 2008 Penguin Books
 
Nesimo jih vun! Premisleki vstajništva Časopis za kritiko znanosti, let. XL, 2013, št. 254: več avtorjev

Vstajniška številka ČKZ je en fragment, en kamenček v mozaiku nastajanja skupnih jezikov vstajništva. Razumemo jo kot del procesa proizvajanja jezikov osvoboditve, ki je lahko le sodelovalen in vključujoč. Vstaje so dodobra pretresle obstoječo družbeno realnost in v vseh domenah družbenega življenja čutimo učinke tega pretresa.

Slovenščina 2013 Študentska založba
 
Novi rock. Rockovski festival v Križankah 1981-2000 Igor Bašin

Projekt, katerega plod je knjiga Novi rock, je prvi resen poskus opisa pomembnih glasbenih pojavov pri nas in natančen opis glasbenega dogajanja na največjem slovenskem glasbenem festivalu, ki je od leta 1981 v Križankah gostil vse bende, ki so naši sodobni glasbi kaj pomenili

Slovenščina 2006 Subkulturni azil Maribor
 
O današnjem pomenu kritičnega realizma György Lukács

S svojo razpravo o pomenu kritičnega realizma postavlja in skuša rešiti Georg Lukacs vrsto vprašanj, ki zadevajo svobodno književnost in njeno vlogo v formiranju svobodne humanistične zavesti.

Slovenščina 1961 Cankarjeva Založba
 

Strani